Annetaan maakunnan äänen kuulua

Saavutettavuus, osaava työvoima, yrittäjyys ja korkeatasoinen osaaminen ovat menestymisen kulmakiviä. Keski-Suomi tarvitsee vahvaa edunvalvontaa
yli puoluerajojen. Nyt on yhteistyön aika.

Jyväskylä-Tampere kaksoisraide ja valtatiet 4 ja 9 on asetettava kehittämisen keskiöön, muuta henkilöraideliikennettä ja alemman tiestön kunnostamista unohtamatta. Maakunta tarvitsee toimivan joukkoliikenteen.

Korkeakoulujen ja oppilaitosten erityisosaamisen ja nousevien alojen kehitys tarvitsee
myös valtion tukea.