SDP:n Riitta Mäkinen: lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi on tehty paljon, mutta työtä tulee jatkaa määrätietoisesti

Tiedote 16.2.2022

Sdp:n kansanedustaja Riitta Mäkinen kiitteli tänään eduskunnassa käsiteltyä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta kattavasta, näkemyksellisestä ja ajatuksia herättävästä kokonaiskuvan luomisesta ja perustelluista jatkotoimenpide-ehdotuksista.

 • On äärimmäisen tärkeää, että saamme tämän läpileikkaavan kertomuksen käsittelyymme juuri nyt. Se tarjoaa meille paljon tietoa konkreettisessa ja kokoavassa muodossa ja mikä tärkeää, myös toimenpide-ehdotuksia, toteaa Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa, että pääministeri Sanna Marinin johdolla on kuluvalla kaudella tehty paljon lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia uudistuksia ja investointeja niin korona-aikana kuin jo sitä aikaisemmin.

 • Heti hallituskauden alussa palautimme kaikille lapsille tasa-arvoisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja käynnistimme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun sekä lisäsimme koulutuksen resursseja. Koulutuksellista tasa-arvoisuutta edistävä oppivelvollisuusiän pidentäminen ei olisi voinut toteutua osuvampana ajankohtana – ilman historiallista uudistusta koulupudokkuus olisi luultavasti nyt nähtyä korkeampi.
 • On huomionarvoista, että olemme säätäneet myös asteittain kiristyvän henkilöstömitoituksen lastensuojeluun. Mielestäni on erittäin tärkeää, että hoitotakuu koskettaa myös mielenterveyspalveluja, sillä vain sen kautta voimme varmistaa, että kaikki apua ja tukea tarvitsevat lapset ja nuoret pääsevät niiden piiriin.

Mäkinen kuitenkin huomauttaa, että kuten lapsiasiainvaltuutetun kertomuksestakin käy ilmi, on paljon vielä tehtävää. Kertomuksen keskeisimmät huolenaiheet koskevat korona-ajan vaikutusta lapsiin, mielenterveyden ongelmia, lastensuojelun kriisiytynyttä tilannetta sekä koulutuksen resursseja. 

 • Kun puhumme perusoikeuksista, on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää. Kertomuksessa nostetaan esille tarve uudistaa lastensuojelulakia kokonaisvaltaisesti. Valtuutettua lainaten se toisi ”selkeyttä lähes 30 kertaa muutettuun ja repaleiseen lakiin, jonka noudattaminen ja ymmärtäminen on jo asiantuntijoillekin vaikeaa”.  Mielestäni tähän tulee puuttua.

Mäkinen huomauttaa, että vaikka uudistuksen toteutuminen jäisikin tuleville vuosille, on tämä asia, joka vaatii lähempää tarkastelua jo nyt.

 • Lapsen edun ensisijaisuuden ja lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa on vahvistettava ja samalla turvattava lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Tämä edellyttää lasten ja nuorten aitoa kohtaamista ja kuulemista. Sen lisäksi meidän on entistä voimallisemmin puututtava juurisyihin ongelmien taustalla.

SDP:n Riitta Mäkinen: Hallituksen lisätalousarvio tuo tukea ja turvaa koronasta kärsineille aloille

Hallitus antoi vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 3. helmikuuta. Lisätalousarviolla katetaan koronakuluja ja turvataan hyvinvointialueiden käynnistämisen valmistelu.

– Hallituksen lisätalousarvio tuo tukea ja turvaa koronasta kärsineille aloille ja yrityksille, kulttuurialalle sekä liikunnalle ja urheilulle. Sulkemiskorvauksiin ja yritysten kustannustuen 6. kierrokseen varattu 200 miljoonaa euroa tulee todelliseen tarpeeseen, sanoo SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen.

Liikunnan ja urheilun tapahtumien tukemiseen sekä ylimpien sarjojen toiminnan turvaamiseen ehdotetaan 5,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

– Koronan vaikutusten paikkaamisessa on kyse paitsi ihmisten toimeentulosta myös hyvinvoinnista. Korona on iskenyt kovaa etenkin lasten ja nuorten liikuntaan. Liikuntaan ja urheiluun on panostettava tänä vuonna entistä enemmän. Liikuntakipinää ei saa päästää sammumaan, Mäkinen kommentoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan yhteensä noin 28 miljoonan euron lisämäärärahaa kulttuuri- ja taidealalle maksettaviin koronatukiin. Taiteen edistämiskeskukselle ehdotetaan noin 34 miljoonan euron lisämäärärahaa taiteen ja kulttuurin alan yksinyrittäjille ja toiminimille kohdennettuihin tukiin.

– Taide ja kulttuuri tarvitsee nyt tukea. Hallituksen lisärahat tuovat helpotusta, mutta työtä riittää. On pidettävä huolta siitä, tuet kohdennetaan oikein ja että niillä pystytään aidosti helpottamaan ihmisten ja yritysten hätää, Mäkinen linjaa.

SDP:n Mäkinen: taloutta hoidettu hyvin, tulevaisuuteen luotaavaa politiikkaa tarvitaan

Tiedote 26.1.2022

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen pitää talouden arviointineuvoston raporttia odotettuna ja kokonaistilanteen hyvin huomioon ottavana.

 • On hyvä, että myös talouden arviointineuvosto tuo esiin sen tosiasian, että finanssipolitiikka on ollut oikein mitoitettua ja elvyttävä politiikka perusteltua vuosien 2020 ja 2021 aikana, kun koronakriisi on pyyhkäissyt läpi yhteiskuntamme. Näin on saatu talouden pyörät pidettyä pyörimässä ja ehkäisty työttömyyttä ja sitä myöden talouskriisin syvenemistä, toteaa Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa kuitenkin, että arviointineuvoston samaan aikaan kritisoima kehystason nosto on mahdollistanut tarvittavan elvyttävän talouspolitiikan. Mäkinen muistuttaa samalla, että tämän vuoden talousnäkymät ovat myös yhä epävarmat.

 • Se mistä lienemme kaikki yhtä mieltä, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä huolehtiminen ja tähän on syytä alkaa pian kiinnittää huomiota. Kuitenkin samalla tulee muistaa, että sopeutuksen tulee olla tarkoin harkittua. Kuten arviointineuvostokin huomauttaa, koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tukien leikkaukset Suomessa 2010-luvun aikana ovat todennäköisesti haitanneet tki-toimintaa ja näin ollen talouskasvua ja tuottavuutta, huomauttaa Mäkinen.

Mäkisen mukaan parlamentaarisen työryhmän asettama tavoite ottaa käyttöön laajempi T&K-verotuki olisikin jatkossa perusteltu toimenpide. Samoin tulee huolehtia koulutuksen resursseista ja laadusta tulevaisuudessa.

 • Ilahduttavaa on, että arviointineuvosto ensi kertaa nostaa esiin ilmastonmuutokseen liittyvät riskit. Ilmastonmuutosta on hillittävä kaikin mahdollisin keinoin, mikä vääjäämättä maksaa, mutta hyvin hoidettu vihreä siirtymä voi vähentää kustannuksia. Tämä kuitenkin edellyttää onnistuakseen myös julkisen sektorin investointeja.

Mäkinen nostaa myös esiin Suomen Pankin asiantuntijan Lauri Kajanojan blogin, joka mukaan Suomen kilpailukyky näyttäisi olevan jopa paranemassa aikavälillä 2019-22. Työn yksikkökustannukset nousivat palkankorotuksista huolimatta monia verrokkimaita vähemmän, koska myös tuottavuus on kohentunut.  

 • Tähän on syytä olla tyytyväinen. On hienoa ja oikein että myös työntekijät saavat osansa tuottavuuden paranemisesta. Tällä linjalla on syytä jatkaa, jos pystymme koulutusta parantamalla ja TKI-panostuksia vauhdittamalla nostamaan tuottavuutta, voivat palkat myös jatkossa nousta ilman että kilpailukyky vaarantuu,  Mäkinen toteaa.  

SDP:n Mäkinen: väyläverkon investointiohjelmaesitys on Keski-Suomelle hyvä alku

Tiedote 26.1.2022

SDP:n jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen tervehtii ilolla valtion väyläverkon investointiohjelmaesitystä, mutta toteaa sen vaativan myös jatkotyöstöä ennen kuin lopullisia päätöksiä investoinneista tehdään.

 • Keski-Suomen hankkeita on tässä alustavassa, virkavalmisteluna tehdyssä esityksessä huomioitu kohtuullisesti ja mukana on useita pienempiä pääväylien parannushankkeita.

Esityksessä investointiohjelmaan on nostettu pääväylien parantamiseksi Keski-Suomen alueella VT4 Leivonmäen pohjoispuolella (12milj. euroa), VT4 Vestonmäen kohta (8 milj. euroa), VT4 Oravasaaren eritasoliittymä (5milj euroa). VT9 Jämsä-Korpilahti (16 milj. euroa) on sisällytetty pääväylien parantamisen ns. B-koriin, johon sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista.

Mäkinen muistuttaa kuitenkin, että varsinaiset päätökset rahoituksesta tehdään myöhemmin, ja niiden toteutumista on nyt edistettävä voimakkaasti.

Mäkinen on erittäin tyytyväinen siihen, että VT4 perusparannus Palokan kohdalla Jyväskylässä löytyy nyt vaikutuksiltaan parhaiden MAL-kaupunkiseutujen hankelistalta, johon se on nostettu mukaan. Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 liikenteen sujuvuuden ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden parantaminen siten, etteivät autojonot ulotu ruuhka-aikanakaan Palokanorren liittymistä moottoritielle saakka.

 • Palokan Orren kunnostusta on odotettu Jyväskylässä pitkään. Alueelle on kaavoitettu ja rakennettu niin paljon, ettei nykyinen liikennejärjestelmä yksinkertaisesti enää takaa sujuvaa ja turvallista kulkua. Hankkeen tärkeys ymmärretään viimeinkin ja sitä on edistettävä jatkotyösä niin, että toteutus voidaan käynnistää mahdollisimman pian, sanoo Mäkinen.

Lisätiedot:

Riitta Mäkinen

050-4302197

Riitta Mäkinen iloitsee: Eduskunnalta runsaasti joululahjoja Keski-Suomeen!

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen eduskunnan päättämien budjetin lisäysten kohdentumiseen. Tänä vuonna Keski-Suomeen kohdentuu neljä merkittävää rahoitusta.

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa vaikuttava Mäkinen on erityisen iloinen panostuksista kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. Rahoitusta myönnettiin nyt Viitasaarelle Vt 4  -Petäjätie Isoahontien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen 500 000 euroa sekä Äänekoskelle, Mt 6456 Konginkankaalle, jalankulku ja pyörätien- Vt 4 suunnitteluun ja rakentamiseen niin ikään 500 000 euroa.

-Kevyenliikenteen liikenneturvallisuus tarvitsee lisäpanostuksia. Liikkumisen on oltava turvallista, jotta kävelyä ja pyöräilyä myös suosittaisiin entistä enemmän, huomauttaa Mäkinen.

– Olen iloinen myös pienemmän mittakaavan tiehankerahoista, jotka käyttäjien näkökulmasta ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä. Tällainen on esimerkiksi Mt 607 soratien kulutuskerroksen rakentaminen välille Petäjävesi-Korpilahti, jolle on myönnetty 60 000 euroa.

Lisäksi JAMK:n biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavolle Saarijärvelle kohdennettiin rahoitusta 150 000 euroa. Kiihdyttämö kehittää uusiin innovaatioihin perustuvaa biotalouden kestävää liiketoimintaa yhteistyössä alan toimijoiden, toimialakohtaisten osaamisen ekosysteemien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

– Keski-Suomi on biotalouden edelläkävijä ja tulevaisuuden potentiaalia on runsaasti. On hienoa, että tällaista biotalouden toimintaympäristöön liittyvää uuden liiketoiminnan syntymistä ja vahvistamista tuetaan, työ- ja elinkeinojaoston jäsen Mäkinen iloitsee. 

Lisätiedot

Riitta Mäkinen

050-430 2197

SDP:n Riitta Mäkinen iloitsee kannonkoskelaisen Betolarin listautumisesta: ”Vihreä siirtymä luo työtä ja kasvua”

SDP:n jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen iloitsee keskisuomalaisen, Kannonkoskella toimivan Betolarin aikeista listautua Helsingin pörssiin. Betolar valmistaa uudenlaista, ilmastoystävällistä betonia.

– Juuri tämän kaltaisia uutisia Suomi ja ilmastokriisin kanssa painiva maailma tarvitsee. Tässä on oivallinen esimerkki siitä, että uudenlaiset, kestävää tulevaisuutta rakentavat ratkaisut luovat meille parhaimmillaan taloudellista kasvua, työpaikkoja ja sitä kautta myös uutta hyvinvointia. Vihreä siirtymä ei vie meiltä pois, vaan antaa uusia menestysmahdollisuuksia.

Mäkinen osoittaa kiitoksensa siitä, että suomalaisilla yrityksillä on paitsi halu tehdä vastuullisia ratkaisuja ilmaston hyväksi, myös kunnianhimoisia tavoitteita toimia niiden löytämiseksi.

– Itsestäänhän kestävät ratkaisut eivät synny, vaan vaativat toimijoilta rohkeita panostuksia tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Tällaiset panostukset kuitenkin parhaimmillaan maksavat itsensä takaisin, ja lopputuloksesta kiittää niin talous kuin ympäristökin. Yritykset ovat merkittäviä ja arvokkaita toimijoita ilmastotavoitteiden toteutumisessa. 

Mäkinen muistuttaa, että globaaleilla markkinoilla kysyntä esimerkiksi rakennusteollisuuden tuotteille on valtava, mutta kysynnän kasvaessa on kasvanut myös tietoisuus ja vaatimustaso ympäristöystävällisistä ratkaisuista.

– Osaltaan markkinatalous toimii siis myös ratkaisijan roolissa ilmastokysymyksissä, huomauttaa Mäkinen.

Riitta Mäkinen: lisätalousarviossa näkyy talouden vahva kasvu ja lupausten pitäminen

SDP:n kansaedustaja, talousvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on iloinen valtion talouden erittäin positiivisesta vireestä, joka käy ilmi myös tänään julkaistusta vuoden neljännestä lisätalousarviosta.

-Sanna Marinin hallitus on saanut oikein mitoitetuilla koronatoimillaan talouden vahvaan kasvuun, mikä näkyy nyt huomattavana verotulojen kasvuna sekä ennakoitua pienempänä velanottona. Suomi on selvinnyt pandemiasta taloudellisilla mittareilla erittäin hyvin ja kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna, iloitsee Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa, että lisätalousarviolla hallitus lunastaa ne lupaukset, joihin se on syksyn aikana sitoutunut.

-Rahapelituottojen väheneminen kompensoidaan nyt niin, että kaikki edunsaajat on huomioitu. Pidän tätä erittäin tärkeänä. Kompensaatiosta 21,2 milj. euroa kohdentuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, 17,2 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ja 1,6 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

-Toinen paljon huomiota herättänyt tapaus, poliisien resurssien turvaaminen, on myös lisätalousarviossa huomioitu ja poliisille esitetään nyt tuota puuttuvaa 30 miljoonan euron määrärahaa.

Mäkinen iloitsee myös jo ensi vuoden talousarviossa linjattujen maakuntalentojen jatkon rahoituksesta. Nyt myönnettävä 13,8 miljoonaa takaa sen, että sopimusoptiot liikennöinnistä voidaan käyttää.

– Muista pienemmistä, mutta tärkeistä panostuksista nostaisin esiin asuinrakennuksille tarkoitetun sähköautojen latausinfraverkoston rakentamisen lisäavustuksen joka on lisätalousarviossa 2 miljoonaa euroa.

SDP:n Riitta Mäkinen: Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen etenee

Tiedote 21.10.2021

SDP:n kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen, että monikansallisten konsernien verokikkailuun puututaan vahvasti. Iso askel parempaan on valtioneuvoston istunnossa tänään annettu esitys verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi.

– Tässä toteutetaan nyt hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan Suomi jatkaa kansallisia toimia kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi erillisellä toimenpideohjelmalla, jolla laajennetaan Suomen veropohjaa ja lisätään sen läpinäkyvyyttä. 

Mäkinen huomauttaa, että nyt esitetyt toimet ovat varsin merkittäviä ja vuotuiseksi lisäverotuottoarvioksi on valmistelun yhteydessä täsmentynyt 75 miljoonaa euroa. Tämä summa kertyy muutamilta yksittäisiltä suurilta konserneilta, jotka ovat hyödyntäneet Suomen verojärjestelmän poikkeusta verosuunnittelussaan.

– On hienoa, että hallitus puuttuu lainsäädännön aukkoihin, joiden avulla monikansalliset suuryritykset ovat voineet siirtää voittojaan verokeitaisiin. Muutos hyödyttää samalla pienempiä kotimaisia yrityksiä, jotka pääsevät kilpailussa samalle viivalle.

Mäkinen huomauttaa, että tähän asti Suomen lainsäädäntö on ollut poikkeuksellista. Suomessa siirtohinnoittelusäännöstä on tulkittu kansainvälisesti vertaillen poikkeavalla tavalla, sillä konsernien väliseen siirtohinnoitteluun ei ole sovellettu täysimääräisesti nk. markkinaehtoperiaatetta, jonka sisällöstä on sovittu OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa. – Nyt vahvistamme veropohjaamme ja edistämme markkinoiden reilua toimintaa, kun pääsemme muiden maiden kanssa samalle viivalle, iloitsee Mäkinen.

Tiedote / SDP:n Mäkinen iloitsee maakuntalentojen jatkon turvaamisesta

SDP:n jyväskyläläinen kansaedustaja Riitta Mäkinen pitää tervetulleena valtion ensi vuoden budjetin kirjausta, jonka mukaan hallitus sitoutuu turvaamaan tänä vuonna käynnistetyn ostoliikenteen mukaiset lentoyhteydet viiteen maakuntaan, mukaan lukien Jyväskylään, ensi vuoden elokuuhun asti.

 • On hyvä, että hallitukselta löytyi yhteinen tahtotila lentoliikenteen turvaamiseksi myös ensi vuonna. Kun koronakriisi alkaa helpottaa, on aivan keskistä, että maakuntien liikenneyhteydet ovat kunnossa. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja ylipäätään maakunnan elinvoiman kannalta on keskeistä, että se on saavutettavissa myös lentoyhteyksin. Jyväskylässä kansainvälisten yhteyksien merkitys on aivan keskeinen, Mäkinen korostaa.

Mäkinen toivoo, että ensi vuoden aikana lentoyhteyksissä päästäisiin pysyvämpiin ratkaisuihin markkinaehtoisella lentoliikenteellä.

 • On kuitenkin olennaista, että koronatilanteen yhä häiritessä normaalia lentoliikenteen kysyntää, on hallitus halukas tukemaan maakuntayhteyksiä kriisin yli. Haluan myös osoittaa kiitokseni alueemme toimijoille aktiivisesta ja hyvästä yhteistyöstä asian edistämiseksi.

Lisätiedot

Riitta Mäkinen

050-430 2197

SDP:n Mäkinen: Maksuhäiriömerkintöihin kaivattua inhimillisyyttä

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen iloitsee hallituksen esityksestä lyhentää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa. Mäkisen mukaan tämä on odotettu ja tarpeellinen helpotus maksuhäiriömerkinnän omaavien ihmisten asemaan.

– Nykyisen lain mukainen kolmen vuoden säilyttämisaika on aivan kohtuuton, sillä merkintä vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen ja jopa työn saamista. Marinin hallitus esittää ajan lyhentämistä kuukauteen siitä, kun luottotietojen ylläpitäjät ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Hallitus esittää myös, ettei uusi maksuhäiriömerkintä jatkossa pidentäisi maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika olisi itsenäinen, mikä on myös tärkeä ja pitkään peräänkuulutettu muutos, Mäkinen kiittää.

Muutosten on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian. Voimaantuloon ehdotetaan puolen vuoden siirtymäaikaa.