Inhimillinen hoiva ja turvallinen ikääntyminen on jokaisen perusoikeus

Sotea ei voida tehdä markkinoiden ehdoilla eikä ikääntymistä pidä joutua pelkäämään. Inhimillinen hoiva vaatii tekijänsä. Siksi hoitajien vähimmäismäärä on kirjattava lakiin.
Kotihoitoa on parannettava ja huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta.

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, sekä niiden maksukattojen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuun yhdistäminen yhdessä pienimpien eläkkeiden korotuksen
kanssa parantaa eläkeläisten toimeentuloa. Kohtuuhintainen asuminen on ihmisoikeus.