Koulutus ja kestävä kehitys

Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa, sillä osaaminen ja sivistys luovat pohjaa hyvinvoinnille.

Oppiminen jatkuu läpi koko elämän. Korkea osaaminen, koulutus, tutkimus ja kehitys ovat Suomen menestymisen perusedellytyksiä. Siksi niiden perusrahoituksen on oltava kunnossa.

Koulutusleikkaukset ovat paitsi murentaneet pohjaa kansakuntamme menestymisen edellytyksiltä, ne leikkaavat myös siivet lastemme tulevaisuuden unelmilta. Koulutustason nousu on pysähtynyt ja tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita koko kansantalouden kehitykselle, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto useiden muiden tutkijoiden tapaan on todennut. Osaaminen on ehdoton kilpailuvalttimme alati kansainvälistyvillä markkinoilla.

Yhä useamman nuoren tulisi suorittaa korkeakoulututkinto ja siksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja on nostettava. Näin on tehtävä etenkin sellaisilla aloilla, joilla työvoiman kysynnän tarve tulee nousemaan tai joilla pulaa tekijöistä on jo nyt.

Yliopistojen itsenäisyyttä ja oikeutta vapaaseen, riippumattomaan tutkimukseen on vaalittava. Tämä tarkoittaa nykyisen pirstalemaisen rahoitusjärjestelmän selkiyttämistä. Perusrahoituksen on oltava paitsi riittävää, myös pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Ns. kilpaillun rahoituksen osuutta tulee tarkastella ja samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota rahoituksen läpinäkyvyyteen.

Tämän päivän päättäjät kantavat vastuun siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen ympäristöön ja luontoon. Ilmastonmuutos vaatii tekoja.  Uusiutuva energia, kehittyvä teknologia ja kiertotalous ovat avaintekijöitä matkalla kohti hiilineutraalia Suomea.